NAJAVA- 45. SMOTRA DJEČJEG FOLKLORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Bliži nam se 45. Smotra dječjeg folklora Karlovačke županije, treća u nizu ovogodišnjih županijskih manifestacija koje suorganiziraju ZOAKD grada Karlovca i ZAKUD Karlovačke županije.

Smotra će se održati u nedjelju 07. travnja 2019. u Domu OSRH ” Zrinski” u Karlovcu, s početkom u 17.00 sati.

 

 PROGRAM

01.“Pilići“ – dječja grupa KUD-a „Klek“ Ogulin

          „Jedna vrana gakala“

02.Umjetnička organizacija „Lepeza“ Karlovac

          „Engele bengele“

03.Folklorna igraonica Dječjeg vrtića „Zvončić“ Ozalj

          „Veseli zečići“

04.Najmlađa dječja skupina KUD-a Vivodina

         „Igra kolo“

05.“Sportići“ Gaza,Dječji vrtić Karlovac

         „Igramo se i plešemo!“

06.KUD Kamanje

         Pjesme i plesovi kamanjskog kraja

07.“Jurići“ – mlađa dječja skupina KUD-a „Sv.Juraj“ Draganić

          „Jura se truca“

08.KUD“Sv.Juraj“ Zagorje Ogulinsko

          „Misečino,zajdi za oblake“

09.KUD „Izvor“ Rakovica

          Pjesme i plesovi rakovičkog kraja

10.KUD „Vinčica“ Belajske Poljice

          „Oj Poljice selo moje“

11.FA „Ivan Mažuranić“ Karlovac

          „Ja pravim tanac“

12.CK Mahično

          „Tri koraka sim,a četiri tam“

13.Srednja dječja grupa KUD-a „Klek“ Ogulin

          „Ribarići tati pred našimi vrati“

14.HKUD“Sveti Ante-Herceg Bosna“ Tušilović

          Igre i kola okolice Travnika

15.KUD Vivodina

          „“Zbirajte se djevojčice – Vazmenka na Vivodini“

16.KUD župe „Sv.Rok“ Skakavac

          Splet plesova iz Skakavca i okolice

17.KUD „Sveta Ana – Vučjak“ Karlovac

        „Cimbulice cimbulale“

18.KUD „Mate Balota“ Rakalj,Podružnica Loborika – gosti smotre

        Istarske pjesme i plesovi

19.KUD Barilović

          „Na izvoru pokraj vode hladne“

20.KUD Žakanje

          Pjesme i plesovi žakanjskog kraja

21.Dječji folklorni ansambl KUD-a „Klek“ Ogulin

          „Pitaju me otkud jesam mlada“

22.KUD „Antun Klasinc“ Lasinja

           Pjesme i plesovi lasinjskog kraja

23.KUD Rečica

           „Šetal sam se gori doli“

24.„Fijolice“ – starija dječja skupina KUD-a „Sv.Juraj“ Draganić

           „Koka perušoka“

 

Pokrovitelji: Grad Karlovac

Karlovačka županija

Ministarstvo kulture

Komentari su zatvoreni