“CENTAR KULTURE” MAHIČNO

Adresa: Mahično 92, 47000 Karlovac

Ime i prezime predsjednice udruge sa kontaktom: NATALIJA FABAC, 099/317-9055

Ime i prezime tajnika udruge sa kontaktom: IVAN PAVLOVIĆ, 099/3179-055

E-mail adresa: natalijafabac@gmail.com / ipavlovic@agr.hr

OIB udruge: 96496339334

Komentari su zatvoreni.