KUD “VIVODINA” VIVODINA

13466165_564453867093104_6379206252220983626_n

Službeni naziv udruge: Kulturno umjetničko društvo „Vivodina“

Adresa: Vivodina 7, 47280 Ozalj

Ime i prezime predsjednika udruge sa kontaktom: MARIJA FERKO 097/ 7601 – 318

Ime i prezime tajnika udruge: ANA BRAJKOVIĆ 091/ 7527-350

Broj članova udruge: 75

Sekcije udruge:

• Odrasla folklorna sekcija
• Dječja folklorna sekcija
• Pjevačka sekcija
• Tamburaška sekcija

Voditelj odrasle folklorne sekcije: MARIJAN SUDAC, 098 / 1856 – 078

Voditelj dječje folklorne sekcije: ANA BRAJKOVIĆ, 091 / 7527 – 350

Voditelj tamburaške sekcije: KRISTINA FERKO, 091 / 9010 – 712

E-mail adresa: kud.vivodina@gmail.com

OIB udruge: 52741825904

KUD „Vivodina“ osnovan je u proljeće 2003. godine s ciljem očuvanje kulturne baštine vivodinskog kraja. Osnivanju se pristupilo vrlo entuzijastično te je u svojim počecima društvo brojalo pedesetak članova, dok danas okuplja dvadesetak aktivnih odraslih članova, od kojih su većina mladi do 30 godina.

Glavna zadaća društva je okupljati mladež i usaditi im ljubav i poštovanje prema tradiciji i nasljeđu svojih predaka te njegovati pjesme, plesove i običaje prvenstveno vivodinskog kraja, ali i cijele Hrvatske.

U proteklih nekoliko godina KUD „Vivodina“ rekonstruirao je mušku i žensku nošnju prema starim zapisima, jer im je u nasljeđu ostalo vrlo malo originalnih primjeraka. Također, rekonstruirana je i dječja nošnja. Osim nošnji, obnovljeni su i neki stari običaji prema kazivanju starih Vivođana.

Svoj prvi nastup KUD „Vivodina“ odradio je 2003. godine u Vivodini povodom proslave 160 godina školstva u mjestu. Od tada su nastupali diljem Lijepe naše te preko oceana, u Kanadi, gdje su nastupali za brojne hrvatske iseljenike.

Od 2006. godine društvo organizira jednodnevnu manifestaciju „Jesen u Vivodini“ te „Božićni koncert“ na kojima ugošćuju brojna kulturno-umjetnička društva i tako nastoje obogatiti kulturni i društveni život ovog područja. Tradicionalno svake godine svojim nastupom obogaćuju otvaranje „Dana vina“ u Vivodini te sudjeluju na proslavi Sv. Vinka.

Društvo je najviše ponosno na dječju sekciju koja postoji već šest godina. Sekcija broji 30-ak članova predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, ali taj broj se polako povećava. Sekcija se trudi okupiti najmlađe ovoga područja i usaditi im ljubav i poštovanje prema nasljeđu i tradiciji njihovih predaka, što joj i uspijeva kroz kvalitetne nastupe na mnogim manifestacijama na kojima predstavljaju svoj kraj i Karlovačku županiju. Djeca kroz različite igre, pjesme i plesove uče o običajima svojih predaka, upoznaju njihov način života te uspostavljaju kontakt sa vršnjacima unutar ovog brdovitog kraja i šire.

Zbog manjka tamburaške sekcije, u Društvu se nekoliko puta mijenjala glazbena postava, no danas članovi KUD-a „Vivodina“ mogu reći da imaju mali, ali stalan sastav koji dobiva brojne pohvale.

2013. godine društvo je obilježilo 10. godišnjicu postojanja, 24. kolovoza u Vivodini, te je tom prilikom izvelo koreografije splitskog, međimurskog i ličkog područja, zajedno sa tradicionalnom koreografijom Vivodine.

Komentari su zatvoreni.