KUD „REČICA“ REČICA

Rečica 1

KUD „Rečica“ najstarije je društvo u Karlovačkoj županiji, osnovano 1923. godine kao pjevačko društvo „Drašković“. 1928. godine osnovan je prvi tamburaški zbor, a 1948. godine i folklorni ansambl. Od samih početaka KUD „Rečica” njeguje izvorne pjesme, plesove i običaje rečičkog zavičaja, te prepoznatljiv zvuk tamburice i violine. Tijekom 90 godina aktivnog rada u Društvu su djelovale folklorne grupe, tamburaški orkestri, zborovi, dramske grupe, ženski tamburaški sastavi, etnografske grupe, te se i u najtežim povijesnim vremenima nastojalo očuvati kulturno i folklorno nasljeđe Rečice. Danas u Društvu djeluju dječji tamburaški orkestar, folklorna sekcija, dječja folklorna sekcija i etnografska sekcija.

Društvo je ponosni vlasnik plakete Hrvatskog Sabora kulture, priznanja koje je dobilo za izuzetna postignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanja hrvatske kulture, a dobilo je i Zlatnu diplomu Hrvatskog sabora kulture povodom 90 godina djelovanja.

KUD „Rečica“ u posljednjih 40 godina imalo je brojne nastupe diljem domovine i u inozemstvu. Niz godina folklorna sekcija nastupala je na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, Vinkovačkim jesenima, Đakovačkim vezovima, na smotrama u Metkoviću, Rovinju, Slavonskom brodu, Kutini itd. Gostovali su i u Italiji (Alessandria, Zero Branco), u Njemačkoj (Stamberg, Neurberg, Munchen, Erlangen), Austriji (Linz), Sloveniji i Mađarskoj (Budimpešta) te na Smotri hrvatske kulture u gradu Malmö u Švedskoj.

Službeni naziv udruge: Kulturno-umjetničko društvo „Rečica“, Rečica

Adresa: Luka Pokupska 9, 47203 REČICA

Ime i prezime predsjednika udruge sa kontaktom: JOSIP PERAČ, 098/ 563-274

Broj članova udruge: 62

Sekcije udruge:

  • Folklorna sekcija
  • Tamburaška sekcija
  • Dječja folklorna sekcija
  • Etno sekcija
  • Sekcija za vizualnu kulturu

Voditelj folklorne sekcije: DRAŽEN MAKARUN, 091 / 5781 – 888

Voditelj tamburaške sekcije: MIHAJLO ŠEPA, 099 / 6542 – 384

Voditelj dječje folklorne sekcije: VALENTINA KOZLOVIĆ, 099 / 4229 – 082

Voditelj etno sekcije: DINKA ŠAFAR, 091 / 8930 – 463

E-mail adresa: kud.recica@gmail.com

OIB udruge: 79805363265

Komentari su zatvoreni