KUD ŽUPE “SVETI ROK” SKAKAVAC

KUD župe Sv. Rok, Skakavac

Službeni naziv udruge: Kulturno-umjetničko društvo župe „Sveti Rok“ Skakavac

Adresa: Skakavac 42 a, 47212 SKAKAVAC

Ime i prezime predsjednika udruge sa kontaktom: IRENA PRPIĆ, 091 / 6460 – 022

Broj članova udruge: 60

Sekcije udruge:

• Plesna sekcija
• Ženska pjevačka sekcija
• Muška pjevačka sekcija

Voditelj plesne sekcije: DRAŽEN MAKARUN, 091 / 5781 – 888

Voditelj ženske pjevačke sekcije: ŠTEFANIJA TURKALJ, 091 / 7665 – 349

Voditelj muške pjevačke sekcije: ŠTEFANIJA TURKALJ, 091 / 7665 – 349

E-mail adresa: irenaprpic@net.hr

OIB udruge: 56878222866

KUD župe „Sveti Rok“ Skakavac osnovan je u 21.01. 2012. godine te je svečanom koncertom početkom ove godine proslavio petu obljetnicu djelovanja.

Čežnja za očuvanjem kulturne baštine područja desne obale rijeke Kupe, i to 20-ak km od Karlovca, realizirana je u ideji osnivanja kulturno umjetničkog društva, kako bi se oteli zaboravu napjevi, plesovi, običaji i nošnje spomenutog kraja, te sačuvali i prenijeli na nove generacije.

Kako i sam naziv govori,  Društvo okuplja stanovništvo župe Skakavac, odnosno Slunjskih Moravaca, Brežana, Banske Selnice, Slunjske Selnice, Kablara te samog Skakavca, i to zajedničko druženje i okupljanje predivna je poveznica u zajedničkoj težnji da se očuva tradicija i da se postave temelji jednom trajanju, jednom kvalitetnom radu koji će se nastavljati u nadolazećim naraštajima.

KUD župe „Sveti Rok“ Skakavac broji 60-ak članova, od čega oko 35 članova aktivno sudjeluje u pjevačkoj i plesnoj sekciji, dok preostali članovi daju svoj doprinos u drugim aktivnostima u organizaciji Društva. Posebno mjesto u Društvu zauzimaju najstarije članice koje su vodilje i okosnica u početničkom radu i čija sjećanja sežu u daleku prošlost njihove mladosti i temelj su izvornog folklora koji se želi sačuvati.

Članovi Društva prezentirali su rezultate svoga rada na različitim manifestacijama u Karlovačkoj županiji, ali i diljem Hrvatske, na kojima su se predstavile sve sekcije Društva i na kojima su redovito dobivali pohvale za nastupe i prikazane segmente svoje lokalne tradicijske kulture.

Komentari su zatvoreni.