O NAMA

ZAKUD – Zajednica amaterskih kulturno umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije – zajednica je slobodno udruženih, amaterskih kulturno-umjetničkih udruga koje se bave organiziranim amaterskim radom u području kulture a djeluju na teritoriju Karlovačke županije.

ZAKUD Karlovačke županije osnovan je 2000. godine s ciljem objedinjavanja rada u području kulturno-umjetničkog amaterizma te ostvarivanja prava i interesa njegovih članica. U tom smislu, ZAKUD provodi utvrđeni plan rada te izvršava raspodjelu sredstava predviđenih proračunom Karlovačke županije i dotacija Ministarstva kulture RH namijenjenih kulturno-umjetničkom amaterizmu.

U ZAKUD Karlovačke županije, kao krovnu udrugu kulturnog amaterskog djelovanja u Karlovačkoj županiji, učlanjeno je 69 udruga iz različitih područja kulturno-umjetničkog amaterizma. Riječ je o folklornim, plesnim i kazališnim društvima i ansamblima, pjevačkim zborovima, malim vokalnih sastavima i vokalnim ansamblima, puhačkim orkestrima, tamburaškim orkestrima i sastavima, likovnim i književnim sekcijama i udrugama. Najveći broj članica se stalno ili povremeno uključuje u djelatnosti ZAKUD-a, kroz seminare, smotre, festivale i različite oblike susreta.

U provođenju svojih ciljeva, ZAKUD Karlovačke županije surađuje sa Zajednicom organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti (ZOAKD) grada Karlovca i Pučkim otvorenim učilištem Ogulin, kao i s Hrvatskim saborom kulture, državnom organizacijom kulturno-umjetničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj, čiji je dugogodišnji član.

S ciljem bolje umreženosti i komunikacije prema svojim članicama i svima zainteresiranima, ZAKUD Karlovačke županije koristi Facebook stranicu https://www.facebook.com/ZakudKarlovackeZupanije te internetsku stranicu http://www.zakud-kazup.hr.

Kako bi se zadržala postojeća razina djelovanja te razvijalo i unapređivalo kvalitetu i kvantitetu kulturno-umjetničkog amaterizma u Karlovačkoj županiji, djelatnosti ZAKUD-a usmjerene su na organiziranje manifestacija od županijskog značaja, na kojima se prezentiraju i valoriziraju najbolja ostvarenja amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva u županiji (susreti pjevačkih zborova, puhačkih orkestara, kazališnih, folklornih, plesnih ansambala, vokalnih i likovnih skupina). Nakon županijskih, najkvalitetnije udruge se predstavljaju na manifestacijama na državnom nivou, u čijoj organizaciji ZAKUD surađuje s Hrvatskim saborom kulture, te pritom pomaže u organiziranju gostovanja svojih ansambala na smotrama, festivalima i susretima širom Hrvatske. Svake godine, na svom Tradicionalnom koncertu koji se održava povodom Dana Karlovačke županije, ZAKUD udrugama koje su predstavljale  Karlovačku županiju na državnim susretima dodjeljuje priznanja za stvaralački rad u tijeku prethodne godine.

Važna zadaća ZAKUD-a jest i organiziranje seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju i osposobljavanju stručnih voditelja amaterskih kulturno-umjetničkih udruga, pri čemu surađuje s Hrvatskim saborom kulture te vodećim stručnjacima iz raznih područja kulturnog djelovanja.

Kao županijska organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma i stvaralaštva, ZAKUD Karlovačke županije dodjeljuje priznanja u svoje ime i ime Hrvatskog sabora kulture svim udrugama, članicama i pojedincima koji su doprinijeli kulturno-umjetničkom amaterskom djelovanju i stvaralaštvu u Karlovačkoj županiji.

Komentari su zatvoreni.