ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR – “TRADICIJSKA BAŠTINA DALMACIJE I PRIOBALJA”

U godini obilježavanja 70.- e obljetnice rada, Hrvatski sabor kulture u suradnji s ZAKUD-om Karlovačke županije i FA “Matija Gubec” iz Karlovca organizirao je dvodnevni seminar za voditelje i članove folklornih skupina, društava i udruga pod nazivom,

“TRADICIJSKA BAŠTINA DALMACIJE I PRIOBALJA”

Seminar se održao u Karlovcu 14. i 15. 4. 2018., u Domu oružanih snaga RH “Zrinski”, a voditelji seminara bili su Marica Tadin, glazbeni pedagog i folklorist, i Tonći Tadin umjetnički voditelj i koreograf. Dvodnevni seminar obuhvati0 je odabranu plesnu i glazbenu tradicijsku građu Splita, Trogira, Kaštela, otoka Šolte, Brača, Hvara, i Makarskog  primorja kao i primjenu tradicijskog ruha na sceni.

Komentari su zatvoreni