NAJAVA – 24. SUSRET PLESNIH ANSAMBALA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Sljedeća županijska manifestacija, u organizaciji ZOAKD-a grada Karlovca i ZAKUD-a Karlovačke županije je

24. susret plesnih ansambala Karlovačke županije.

Susret će se održati u nedjelju 15. travnja 2018. u GK “Zorin dom” u Karlovcu, s početkom u 18.00 sati.

NASTUPAJU:

01.Studio za plesnu edukaciju i umjetničko stvaralaštvo STUDIO DVADESETTRI

„Hvali more, drž’ se kraja“ ; koreograf: Dina Turklaj

02.DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

„Vila proljetnica“; koreografi:Maja Jakić Grubešić,Vesna Prpić,Željana Narančić

03.Plesni klub st.ART

„Old days“ ;  koreograf: Sanja Tek

04.DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

„Život nije siv“ ;  koreografi:Andreja Šeketa,Anita Ogrizović,Maja Jakić Grubešić

05.Plesni klub st.ART – dječja grupa Bosiljevo,dj.grupe 1 i 2

„ABC“ ; koreografi:Sanja Tek,Natalija Sudac,Maja Višal

06.Studio za plesnu edukaciju i umjetnIčko stvaralaštvo STUDIO DVADESETTRI

„Grad,grad,grad …“ ; koreograf:Vera Mitrović Vrbanac

07.Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac

„Nestašne“ ;  koreograf: Melita Spahić Bezjak

08.Studio za plesnu edukaciju i umjetničko stvaralaštvo STUDIO DVADESETTRI

„ (Ne)spretno – sretno!“ ;  koreograf: Dina Turklaj

09.Baletni studio Gradskog kazališta“Zorin dom“ Karlovac

„Vatreni ples“ ; koreograf: Lydia Mila Milovac

10.Plesni klub st.ART

„Ghost in the shell“ ; koreograf: Irena Gerovac Zrnić

11.Studio za plesnu edukaciju i umjetničko stvaralaštvo STUDIO DVADESETTRI

„Igle,konci i Špiro špula“ ;  koreograf:  Dina Turklaj

12.Plesni klub st.ART

„ Instruction“ ;  koreograf: Irena Gerovac Zrnić

13.Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E.  Karlovac

„(Ne)vidljivi susret“ ;  koreograf: Melita Spahić Bezjak

14.Baletni studio Gradskog kazališta „Zorin dom“ Karlovac

„Mi djeca s klupe“ ;  koreograf: Martina Maričić

15.Plesni klub st.ART

„The M & M’s  man“  ;  koreograf: Sanja Tek

16.Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac

„Mala škola magije“ ;  koreograf: Melita Spahić Bezjak

17.Plesni klub st.ART

„Children of the water“ ;  koreograf: Irena Gerovac Zrnić

18.Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac

„Zaboravljene igre“ ;  koreograf:Melita Spahić Bezjak

19.OŠ“Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa

„Changes“ ;  koreograf: Mirjana Erdeljac Cunha

20.Baletni studio Gradskog kazališta „Zorin dom“ Karlovac

„Welcome to the jungle“ ; koreograf: Martina Maričić

21.Studio za plesnu edukaciju i umjetničko stvaralaštvo STUDIO DVADESETTRI

„Čekajući“ ;  koreograf: Vera Mitrović Vrbanac

22.Baletni studio Gradskog kazališta „Zorin dom“ Karlovac

„Ciganski ples“ ;  koreograf: Lydia Mila Milovac

23.Plesni klub st.ART

„Parlez – vouz francais? Oui! „ ;  koreograf: Sanja Tek

24.UČENIČKI DOM Karlovac

„To you“ ;  koreografi: Iva Žužić, Maja Marjanović

25.Studio za plesnu edukaciju i umjetničko stvaralaštvo STUDIO DVADESETTRI

„Elementi“ ;  koreograf: Kasija Vrbanac

26.Plesni klub st.ART

„Selo moje malo“ ;  koreograf: Sanja Tek

27.Baletni studio Gradskog kazališta“Zorin dom“ Karlovac

„Because of You“ ;  koreograf: Martina Maričić

28.Plesni klub st.ART

„Rule The World“ ;  koreograf: Sanja Tek

 

Pokrovitelji: Grad Karlovac

Karlovačka županija

Ministarstvo kulture RH

 

Komentari su zatvoreni